Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

PozvánkaVytlačiť
 

untitled.pngStarosta obce Ďurkov, okres Košice – okolie 044 19

 

 

                                              P o z v á n k a               

 

     Starosta obce Ďurkov Ondrej Valik, Vás týmto pozýva na zasadnutie  obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční v zasadačke kultúrneho domu  dňa:

 

 

                                 21.04.2017 /piatok/ o 19.00 hod.

                                

Program:

 

l./ Otvorenie – určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

 

2./ Schválenie návrhovej komisie

 

3./ Plnenie rozpočtu obce za II.polrok 2016

                                                                                                                           

4./ Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016

 

5./ Správa auditora k záverečnému účtu obce za rok 2016

 

6./ Správa kontrolóra  k záverečnému účtu obce za rok 2016

 

7./ Schválenie žiadosti o NFP „Rekonštrukcia KD a OcÚ“

 

8./ Prerokovanie Zmluvy o zriadení vecného bremena s VVS /kanalizácia/

 

9./ Návrh na rozšírenie Kamerového systému Dom smútku a Zberný dvor

 

10./ R ô z n e

 

11./ Diskusia

 

12./ Schválenie uznesení- z á v e r

 

 

 

                     Vaša účasť na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva je nutná !

 

                                 

 

                                                         

                                                                                                       Ondrej Valik

                                                                                                    starosta obce                                                                           

 


 
 

webygroup

dnes je: 20.4.2018

meniny má: Marcel


2527919

Úvodná stránka