Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

VZN č.2 - miestne poplatky

Schválené: 13.12.2015

Vyhlásené: 30.11.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Platné do: 31.12.2017

Obecné zastupiteľstvo v Ďurkove v zmysle zákona SNR č. 544/1990 o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

                                                      

     

                         V š e o b e c n e   z á v ä z n é  n a r i a d e n i e 

 

                                                          č. 2

                                          o miestnych poplatkoch           

 

           

                                                               § 1

                                               Úvodné ustanovenia       

 

Miestne poplatky  :

 

a. / poplatok za oznamy v miestnom rozhlase

b./ poplatok za používanie sály KD a kuchyne

c./ poplatok za vodu

 

Správu miestnych poplatkov vykonáva obec Ďurkov.

 

                                                            

                                         

                                               § 2

              Poplatok za oznamy v miestnom rozhlase

 

Poplatok za oznamy uverejnené v miestnom rozhlase sa stanovuje vo výške 3 Eur paušalne za 1 oznam podľa § 15 zák.o miestnych poplatkoch .

 

                                                 

                                             § 3

               Poplatok za používanie sály KD a kuchyne

      

S v a d b a :

 

kuchyňa  s inventárom             10,00  €                     

riad  - 1 osoba                          0,40 €

prenájom sály KD                     50,00 €

elektrika , voda plyn       /podľa skutočného odberu/

 

 

 

 

 

 

K a r :

 

kuchyňa  s inventárom              10,00 €                     

riad  - 1 osoba                           0,10 €

prenájom sály  KD                     10,00 € 

elektrika, voda, plyn    /podľa skutočného odberu/

 

 

Iné oslavy do 50 ľudí :

kuchyňa  s inventárom            10,00 €                     

riad  - 1 osoba                         0,10 €

prenájom sály  KD                   20,00 € 

elektrika, voda, plyn    /podľa skutočného odberu/

 

 

 

Iné oslavy nad 50 ľudí :

učtuje sa ako svadba

 

 

 

Tanečné zábavy :

Spoločenské organizácie - miestne      - 1 krát ročne    1,00 €

                                                         viac krát     50,00 €

                                - cudzie-PO                        150,00 €

 

 

 

Poplatky za energie:

elektrika 1 KW  -  0,111

plyn  1  m3       -  0,50 

voda 1 m3         - 1,50 

 

 

 

Podnikateľské aktivity :

 

Malá zasadačka   za každu začatú hodinu  :         6,00 €

                   s  kúrením                                10,00 €

Sála KD bez kúrenia  za každu začatú hodinu:     7,00 €

                   s kúrením                                10,00 €

 

 

C e n n í k  za  prenájom  riadov  a  ostatného  inventáru

        

      

P.č. Názov položky                                        cena v eur/ks

 

 

 l. Obrusy                                                                                          0,20

 2. Príbor- nerez- komplet                                                                    0,20

 3. Misa polievkova                                                                              0,05

 4. Tanier hlboký                                                                                0,05

 5. Tanier plytký                                                                                 0,05

 6. Tanier dezertný                                                                             0,05

 7. Oválová misa                                                                                 0,10

 8. Tácka na koláče                                                                             0,05

 9. Šálka na kávu s podšálkou                                                               0,10

 10. Košík na chlieb                                                                             0,05

 11. Kompotová mištička                                                                      0,10

 12. Pohár duritový                                                                             0,05

 13. Pohár na stopke vínový                                                                 0,10

 14. Pohár široký –tenký                                                                      0,10

 15. Pohár vysoký –tenký                                                                    0,10

 16. Pohár likérový 0.3 tenký                                                               0,10

 17. Štamperlík                                                                                  0,05

 18. Naberačka - nerez                                                                        0,10

 19. Vajling veľký                                                                               0,20

 20. Hrniec veľký s prikrývkou                                                              0,30

 21. Denko drevené                                                                           0,10

 22. Solnička                                                                                     0,10

 23. Svietník                                                                                     0,10

 24. Drevený podnos biely                                                                  0,10

 25. Hnedý podnos                                                                           0,10  

 26. Krčah na víno                                                                             0,30

 27. Stôl drevený                                                                              0,30

 28. Stolička drevená                                                                         0,20

 29. Stolička čalúnená                                                                        0,25

 

 

 

                                                     DODATOK  č.1

                                            k VZN o miestnych poplatkoch

 

1.Starosta obce môže udeliť zľavu za prenájom priestorov KD :

                        - fyzickým osobám

                        - právnickým osobám

                        - organizáciam

    ktoré sa pričinili o rozvoj obce až do výšky 100% /okrem energií/.

 

2. Starosta obce neposkytne prenájom priestorov:

                        -  občanom ktorí majú pozdĺžnosti voči obci

                        -  počas významných cirkevných sviatkov

                        -  v dňoch smútku

                        -  v dňoch kedy by nebolo vhodné, aby sa oslavy

                           a zábavy konali

 

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 23/2012 v Ďurkove dňa 18.júna 2012.

 

                                                   

                         

                                                                § 4

                                                  Zrušovacie ustanovenia

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych poplatkoch  sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 6/2009 zo dňa 15.12.2009 a dodatku.

 

 

                                                                   § 5         

                                                     Záverečné ustanovenia

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 1.1.2016.

 

Vyvesené v Ďurkove,  dňa 30.11.2015

 

Schválené v Ďurkove,dňa 13.12.2015

 

Zvesené    v Ďurkove, dňa 31.12.2015

 

 

 

                                                                                   Ondrej Valik

                                                                                   starosta obce

 


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885156

Úvodná stránka