Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Ďurkov

VZN

č. 14/2017 o miestnych poplatkoch

Schválené: 11.12.2017

Vyhlásené: 27.11.2017

Účinnosť: 1.1.2018

Ďurkove v zmysle zákona SNR č. 544/1990 o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

                                                      

 

 

     

     V š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e 

 

 

 

                                 č. 14/2017

                    o miestnych poplatkoch           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 29.11.2017

 

Schválené dňa : 11.12.2017, Uznesením č.61/2017

 

Nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               § 1

                                               Úvodné ustanovenia   

 

Miestne poplatky  :

a. / poplatok za oznamy v miestnom rozhlase

b./  poplatok za používanie sály KD a kuchyne

c./  poplatok  užívanie verejného priestranstva  

d./  za užívanie trhového miesta    

 

Správu miestnych poplatkov vykonáva obec Ďurkov.

                         

          

                                                               § 2

                          Poplatok za oznamy v miestnom rozhlase

 

Poplatok za oznamy uverejnené v miestnom rozhlase sa stanovuje vo výške 3 Eur paušálne za 1 oznam podľa § 15 zák.o miestnych poplatkoch .

 

                  

                                                         § 3

                          Poplatok za používanie sály KD a kuchyne

      

S v a d b a :

 

kuchyňa  s inventárom             10,00  €                     

riad  - 1 osoba                            0,40 €

prenájom sály KD                     50,00 €

elektrika , voda plyn       /podľa skutočného odberu/

 

 

K a r :

 

kuchyňa  s inventárom              10,00 €                     

riad  - 1 osoba                             0,10 €

prenájom sály  KD                     10,00 € 

elektrika, voda, plyn    /podľa skutočného odberu/

 

Iné oslavy do 50 ľudí :

kuchyňa  s inventárom            10,00 €                     

riad  - 1 osoba                           0,10 €

prenájom sály  KD                   20,00 € 

elektrika, voda, plyn    /podľa skutočného odberu/

 

Iné oslavy nad 50 ľudí :

učtuje sa ako svadba

 

Tanečné zábavy :

Spoločenské organizácie - miestne      - 1 krát ročne    1,00 €

                                                                   viac krát     50,00 €

                                         - cudzie-PO                        150,00 €

Poplatky za energie:

elektrika 1 KW  -  0,38

plyn  1  m3                -  0,50 

voda 1 m3                 - 1,60 

stočné 1 m3             - 1,00 

                          - 

 Podnikateľské aktivity :

 

Malá zasadačka   za každu začatú hodinu  :         6,00 €

                             s kúrením                                10,00 €

Sála KD bez kúrenia  za každu začatú hodinu:     7,00 €

                     s kúrením                                        10,00 €

                                                         § 4

                            Poplatok za užívanie verejného priestranstva  

 

1.Poplatok za užívanie veřejného priestranstva za každy začatý deň 0,03 € za 1 m2

2.Poplatok za užíévanie trhového miesta 1,00 € na 1 hodinu

 

Poplatok sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez  vstupného, alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné    účely.

                                                         § 5

                                               Záverečné  ustanovenia       

 

1.Starosta obce môže udeliť zľavu za prenájom priestorov KD :

                        - fyzickým osobám

                        - právnickým osobám

                        - organizáciam

    ktoré sa pričinili o rozvoj obce až do výšky 100% /okrem energií/.

 

2. Starosta obce neposkytne prenájom priestorov:

                        -  občanom ktorí majú pozdĺžnosti voči obci

                        -  počas významných cirkevných sviatkov

                     -  v dňoch smútku

                        -  v dňoch kedy by nebolo vhodné, aby sa oslavy

                           a zábavy konali

 

3. Dňom účinnosti tohoto VZN ruší sa VZN č.2/2015 zo dňa 13.12.2015  

    s Dodatkami č.1, č.2 v celom rozsahu           

 

 

C e n n í k  za  prenájom  riadov  a  ostatného  inventáru

        

      

P.č. Názov položky                                                             cena v eur/ks

 

 

 l. Obrusy  veľké , sukničky na okrúhle stoly                                     3,50

 2. Obrusy malé                                                                                   0,80

 3. Príbor- nerez- komplet                                                                   0,20

 4. Misa polievkova                                                                             0,05

 5. Tanier hlboký                                                                                 0,05

 6. Tanier plytký                                                                                  0,05

 7. Tanier dezertný                                                                               0,05

 8. Oválová misa                                                                                  0,10

 9. Tácka na koláče                                                                              0,05

 10. Šálka na kávu s podšálkou                                                            0,10

 11. Košík na chlieb                                                                              0,05

 12. Kompotová mištička                                                                     0,10

 13. Pohár duritový                                                                               0,05

 14. Pohár na stopke vínový                                                                 0,10

 15. Pohár široký –tenký                                                                       0,10

 16. Pohár vysoký –tenký                                                                      0,10

 17. Pohár likérový 0.3 tenký                                                                0,10

 18. Štamperlík                                                                                      0,05

 19. Naberačka - nerez                                                                          0,10

 20. Vajling veľký                                                                                 0,20

 21. Hrniec veľký s prikrývkou                                                             0,30

 22. Denko drevené                                                                               0,10

 23. Solnička                                                                                          0,10

 24. Svietník                                                                                           0,10

 25. Drevený podnos biely                                                                     0,10

 26. Hnedý podnos                                                                                 0,10  

 27. Krčah na víno                                                                                 0,30

 28. Stôl drevený                                                                                    0,30

 29. Stolička drevená                                                                             0,20

 30. Stolička čalúnená                                                                            0,25

 

 

 

                                                          


webygroup

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav

Kalendár zberu odpadu


2885201

Úvodná stránka