Obec Ďurkov
ObecĎurkov
rozšírené vyhľadávanie

Kultúra

Osvetová a kultúrnovzdelávacia činnosť sa realizovala v obci najmä prostredníctvom rôznych krajinských vzdelávacích spolkov, ktoré sa zakladali od roku 1935.

Z kultúrnych programov a podujatí možno spomenúť podujatia základných škôl, ktoré sa organizovali pre spestrenie života verejnosti. Predstavovali sa tu žiaci a mládež spevom, prednesom, tancom i scénkami. V tom čase viedol v obci divadelný krúžok učiteľ Pavol Szabó.

Bohatú kultúrno-záujmovú činnosť vyvíjala v rokoch 1952-1965 miestna organizácia Csemadoku /kultúrny zväz maďarských pracujúcich/, ktorej predsedom bol takmer po celé obdobie existencie Štefan Uhriňák. Spevokol pôsobiaci pri Csemadoku učinkoval nielen v obci, ale aj na rôznych súťažiach a prehliadkach, mimo iného tradične na regionálnych kultúrnych slávnostiach maďarských pracujúcich v Gombaszeku.

V obci vždy pôsobili kapely a hudby. V prvej polovici storočia rómske kapely, ktoré vyhrávali do tanca na zábavách, svadbách i po domoch počas odpustu a iných príležitostiach.

V priestoroch kultúrneho domu sa uskutočnili mnohé obvodné, okresné i krajské súťaže a prehliadky. Medzi najvýznamnejšie patrili súťaže v ľudovom speve „Dargovská ruža“, výstavky „Krása života“, ktoré gestorovala základná organizácia zväzu žien. Medzi významné tradície patrila súťaž v prednese poézie a prózy „Tajomná krása slov“, na ktorej sa prezentovali miestne recitátorky.

V oblasti mimoškolskej výchovy a vzdelávania organizovalo MKS rôzne vzdelávacie podujatia, akadémie, besedy, prednášky, kvízy.

V súčasnosti v sále KD sa poriadajú tanečné zábavy, diskotéky, karnevaly a iné spoločenské podujatia.

hore
ObecĎurkov
​​