Obec Ďurkov
ObecĎurkov
rozšírené vyhľadávanie

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Názov: Obec Ďurkov

Sídlo prevádzkovateľa: Ďurkov 274, 044 19 Ďurkov

Email: obecdurkov@durkov.sk

Telefón: 055/6965554

Sprístupnenie informácií dotknutým osobám

V zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na webovom sídle nasledovné informácie.

 

hore
ObecĎurkov
​​