Obec Ďurkov
ObecĎurkov
rozšírené vyhľadávanie

Poskytnuté dotácie

1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

investičný

Regenerácia obce Ďurkov

364 392,39 €

2. Obvodný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice

investičný

Poskytnutie dotácie zo ŠR Slovenskej republiky na rok 2011 na zabezpečenie úloh prevencie voči kriminalite

13 000,00 €

3. Ministerstvo vnútra SR, Drieňova 22, 826 86 Bratislava

neinvestičný

Poskytnutie finančných prostriedkov zo ŠR SR  na výkon prác na vojnových hroboch

1 000,00 €

4. Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1

neinvestičný

Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR

20 000,00 €

5. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava

neinvestičný

Zvýšenie uplatnenia MRK v obci Ďurkov

134 243,8 € 

6. Obvodný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice

neinvestičný

Poskytnutie dotácie zo ŠR SR na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality

5 500,00 €

7. Enviromentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava

neinvestičný

Program obnovy dediny Obnova kaplnky a jej okolia

4 950,00 €

8. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromova 1, 813 30 Bratislava

neinvestičný

Uľahčenie prístupu žiakom z MRK na ZŠ v Ďurkove k vzdelávaniu na škole

83 162,00 €

9. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 816 43 Bratislava

neinvestičný

TSP v obci Ďurkov

43 283,00 €

10. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava

investičný

Obnova kúrie v Ďurkove

7 000,00 €

11. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

investičný

Zberný dvor Ďurkov

163 794,19 €

12. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-6, Bratislava 816 43

neinvestičný

Podpora zamestnanosti v obci Ďurkov

17 181,99 €

13. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

investičný

Rekonštrukcia objektu ZŠ Ďurkov

243 267,69  €

14. Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice

investičný

Športová činnosť ako vhodná prevencia voči kriminalite

8 000,00 €

15. Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru1, 042 66  Košice

neinvestičný

Poskytnutie dotácie na projekt Vydanie monografickej publikácie

1 500,00 €

16. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

investičný

Materská škola - Ďurkov, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity

224 962,04 €

17. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

investičný

,,Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v Ďurkove

530 689,30 €

18. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava

neinvestičný

Vytvorenie občianskej poriadkovej služby v obci Ďurkov

100 805,40 €

19. Ministerstvo financií SR Štefaničova 5, 817 82 Bratislava

investičný

Dotácia na základe uznesenia vlády 449

8 000,00 €

20. Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 Bratislava

investičný

Kanalizácia Ďurkov

200 000,00 €

21. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava

neinvestičný

Vytvorenie občianskej poriadkovej služby v obci Ďurkov – II

98 762,94

22. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

investičný

Zvýšenie  kvality formálneho vzdelávania  prostredníctvom modernizácie vybavenia školy

105 623,97 €

 

Dátum vloženia: 17. 9. 2022 12:49
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 9. 2022 12:52
hore
ObecĎurkov
​​