Obec Ďurkov
ObecĎurkov
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 4. 2024

Nájomná zmluva č. 25032024

25032024

30,00 EUR

Obec Ďurkov

PRINTO s.r.o.

16. 2. 2024

Dodatok č. 3 VVS

Dodatok č. 3 VVS

Neuvedené

Obec Ďurkov

Východoslovenská vodárenská spoločnosť spoločnosť a.s.

10. 1. 2024

Zmluva o dielo č. 09012024

Zmluva o dielo č. 09012024

72 860,24 EUR

RELIEN s.r.o.

Obec Ďurkov

10. 1. 2024

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

10,00 EUR

Obec Ďurkov

VSE

21. 12. 2023

Zmluva o poskytovaní produktu

Zmluva o poskytovaní produktu

300,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Ďurkov

8. 12. 2023

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve

78,00 EUR

3WSlovakia

Obec Ďurkov

28. 11. 2023

Dodatok č. 4 k PZ 9127004322

Dodatok č. 4 k PZ 9127004322

Neuvedené

Obec Ďurkov

UNIQA

20. 11. 2023

Dodatok 1/2024 - Fura

Dodatok 1/2024 - Fura

Neuvedené

Obec Ďurkov

FURA s.r.o.

8. 11. 2023

Dodatok č. 3 k PZ 9127004322

Dodatok č. 3 k PZ 9127004322

360,00 EUR

Obec Ďurkov

UNIQA

8. 11. 2023

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

Obec Ďurkov

Slovenský plyn.priemysel

8. 11. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600498157

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600498157

Neuvedené

Obec Ďurkov

Slovenský plyn.priemysel

23. 10. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti

Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti

Neuvedené

Obec Ďurkov

Ing. Monika Vranovská

18. 10. 2023

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôverných služieb

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôverných slu

Neuvedené

Obec Ďurkov

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

18. 10. 2023

Zmluva o dielo č. 7/2023

Zmluva o dielo č. 7/2023 na vykonanie stavebného d

80,00 EUR

Vizox s.r.o.

Obec Ďurkov

6. 10. 2023

Zmluva č. 2/2023 - D

2/2023 - D

5 000,00 EUR

Reformovaná kresťanská cirkevna Slovensku - Cirkevný zbor Ďurkov

Obec Ďurkov

14. 9. 2023

Zmluva č. 1/2023-D o poskytnutí dotácie

1/2023 - D

5 000,00 EUR

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov, Filialka Ďurkov

Obec Ďurkov

12. 9. 2023

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 320,00 EUR

AUDIT-LD, s.r.o.

Obec Ďurkov

29. 8. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti

Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti

200,00 EUR

Obec Ďurkov

Štefania Mianovská, rod. Šomčáková

25. 8. 2023

Zmluva o dielo č. 6/2023 na vykonanie stavebného dozoru

Zmluva o dielo č. 6/2023 na vykonanie stavebného d

900,00 EUR

Vizox s.r.o.

Obec Ďurkov

17. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

71_2023

5 600,00 EUR

Obec Ďurkov

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

10. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

IROP-CLLD-Q0066-512-002-007

32 234,80 EUR

Obec Ďurkov

Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA, o.z.

18. 7. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

5/2023

Neuvedené

OZE Solutions a.s.

Obec Ďurkov

12. 7. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

IROP-Z302091CWI3-91-108 1

54 600,00 EUR

Obec Ďurkov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

14. 6. 2023

Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

9/2023

Neuvedené

NATUR - PACK a.s.

Obecný úrad Ďurkov

22. 5. 2023

Dodatok č.1

Dodatok č.1

Neuvedené

Škola.sk

Obec Ďurkov

17. 5. 2023

Zmluva o dielo

8/2023

200,00 EUR

OZ EDUSTEPS

Obec Ďurkov

10. 5. 2023

Zmluva o dielo

dodatok č. 1 k zmluve 07-22

1 025 189,10 EUR

EKO SVIP s.r.o.

Obec Ďurkov

17. 4. 2023

Licečná zmluva

7/2023

300,00 EUR

eSYST, s.r.o.

Obec Ďurkov

13. 4. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

6/2023

Neuvedené

imvia-ENGINEERING s.r.o

Obec Ďurkov

5. 4. 2023

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo zo dňa 3.8.2021

5/2023

Neuvedené

EUROVIA SK, a.s.,

Obecný úrad Ďurkov

5. 4. 2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu

169/18/2023

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť spoločnosť a.s.

Obec Ďurkov

5. 4. 2023

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie

168/17/2023

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť spoločnosť a.s.

Obec Ďurkov

21. 3. 2023

DODATOK Č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2021-003576

4/2023

297 918,49 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obecný úrad Ďurkov

21. 3. 2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky ZLP-VT-2023-0352

3/2023

Neuvedené

DEUS

Obecný úrad Ďurkov

21. 3. 2023

Dodatok č.1 k zmluve o nájme a poskytovaní služieb

2/2023

383,99 EUR

OZE Solutions a.s.

Obecný úrad Ďurkov

1. 3. 2023

DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K257-222-13 zo dňa 21.01.2020

číslo dodatku: IROP-D2-302021K257-222-13

84 594,72 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Obec Ďurkov

27. 2. 2023

Zmluva o dielo

01/2023

8 250,00 EUR

URBAN

Obec Ďurkov

6. 2. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve o podkytnutí nenávratného finančného príspevku č.ITOP-Z-302041N012-421-19

1/2023

827 660,52 EUR

Košický samosprávny kraj

Obecný úrad Ďurkov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

hore
ObecĎurkov
​​